Avisos legals

En compliment de la Llei 34/2002 de “Servicios de la Sociedad de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya”, l’informem que aquesta pàgina Web és propietat de CLAVELES DE VILASSAR, S.A. d’ara endavant L’Empresa, amb domicili a Torrent del Blanqueig, s/n – 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona) amb C.I.F. nº ES A08117053.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos mitjançant el correu electrònic a cactus@clavisa.com.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesa a aquella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web. L’accés a la nostre pàgina Web per part del USUARI és gratuïta i està condicionada a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix.

Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitja del mateix. En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostre Web, ampliar-hi o reduir-hi serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de L’Empresa o de tercers als quals se’ls ha adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual e Industrial.

L’usuari únicament té dret a fer-ne un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de L’Empresa, i/o del titular dels drets, per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s’autoritza exclusivament per tal de permetre l’accés a la nostre web, quedant-hi prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir-hi un enllaç a la nostre pàgina web no dóna dret a atorgar-se’n la categoria de col·laborador o soci de L’Empresa.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui aquesta total o parcial del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostre pàgina Web és gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre. No obstant, L’Empresa es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ del usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web, amb indicacions senzilles per al seu registre.

L’usuari haurà d’accedir-hi a la nostre pàgina Web de conformitat a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generales d’ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pogués causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web per procediments diferents a aquells estipulats en les presents condicions d’ús, i en el seu cas en les condicions particulars que regulen l’adquisició de determinats serveis. Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites a les quals es pugui accedir-hi mitjançant dels enllaços que la nostre pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que L’Empresa, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que es poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostre L’Empresa per part del usuari.

L’Empresa es reserva el dret d’exercir-hi les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins exhaurir els terminis de prescripció de les infraccions.

C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials d’L’Empresa, que assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb aquell. L’Empresa assumeix també el compromís de no recollir informació innecessària sobre l’Usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’Usuari pugui facilitar mitjançant de la nostre web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que la utilització de determinats serveis a la nostre pàgina web requereix que ens facilitin certes dades personals mitjançant formularis de registre o mitjançant el enviament de missatges de correu electrònic, i que aquestes seran objecte de tractament i incorporades als fitxers d’L’Empresa, titular i responsable del mateix. El enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, en el ben entès de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix l’informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el “Registro General de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos”, així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les seves dades personals

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, verdaderes i pertinents per a la finalitat per a la qual se les sol·licitem.

La nostre pàgina Web recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i mitjançant del correu electrònic, on pot demanar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte, e inclús remetre’ns el seu currículum vitae. El enviament de les mateixes implica la seva autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si L’Empresa ho considera convenient, i aquestes estaran regulades per les presents polítiques de privacitat. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades, i podran tanmateix ser cedides a les empreses del nostre grup “Majestic hotel Group” per a usos o enviaments comercials i/o promocionals dels nostres serveis.

L’Empresa es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant un escrit signat o mitjançant correu electrònic dirigit a L’Empresa a l’adreça a dalt indicada juntament amb la seva identificació mitjançant fotocòpia o còpia escanejada del DNI.

Comunicacions de dades

L’Empresa l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per aquesta raó, no cedim ni comuniquem a tercers les seves dades, excepte en aquells casos legalment previstos, o en què l’Usuari ens ho autoritzi expressament.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que L’Empresa ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal como exigeix el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que contenguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades

És important que per a que puguem mantenir-hi les seves dades personals en tot moment actualitzades ens informi sempre que hi hagi alguna modificació de les mateixes, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals de manera expressa dels nostres fitxers continua interessat en seguir incorporat als mateixos fins a que L’Empresa ho consideri oportú, i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es varen obtenir.

L’Empresa no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que puguin facilitar a tercers per mitja dels enllaços disponibles a la nostre pàgina web.

L’Empresa pot modificar les presents polítiques de privacitat per a adaptar-les a les modificacions que es facin a la nostre web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin sortint, raó per la qual s’exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

D. RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-los tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i d’altres elements que d’alguna manera puguin malmetre el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI té prohibit fer qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostre web, o què, en definitiva, pugui ocasionar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostre pàgina web, essent l’únic responsable de qualsevol efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web se’n derivi, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitativa qualsevol resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així como la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a L’Empresa per qualsevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

L’Empresa queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, i tanmateix no dóna garantia de la exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

L’Empresa queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers pel incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altre reclamació pel incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a excloure d’error les mateixes, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

L’USUARI és plenament conscient de que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot allò referent a la nostre pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas de que es produís qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la província de la ciutat on es troba la seu central, a dalt indicada.