Cobertes ecològiques, una solució sostenible davant
la manca de zones verdes al medi urbà i escalfament global.

El frenètic desenvolupament urbà comporta la pèrdua d’espais verds i l’augment de la temperatura,i, en consequència, la reducció de la qualitat mediambiental de les ciutats. Per a fer front a aquests problemes, la incorporació de cobertes verdes als edificis es converteix en una bona mesura sostenible aplicada a la nova construcció o rehabilitació d’edificis ja existents. Aquesta iniciativa de reverdir les principals zones urbanes en creixement es deurà portar a terme per part dels propietaris dels edificis i vivendes, amb el suport de les autoritats locals i l’impuls dels govern, per tal d’amortiguar així les conseqüències del canvi climàtic.

A l’abril de 2012, Toronto va regular per llei la implementació de cobertes verdes als edificis de més de 2000m2, exigint entre un 20% i un 60% de superfície de tipus vegetal. Les ciutats de Chicago i Nova York també han pres mesures similars, a l’igual que Tokyo i Buenos Aires. A Europa, Suïssa obliga a incloure cobertes verdes a tots els edificis nous,i, recentment, Copenhague va aprovar una llei que obliga els propietaris de nous immobles a tenir algun tipus de vegetació a les teulades com a mesura d’eficiència mediambiental. Actualment l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una línia d’ajudes de renaturalització per als projectes d’ajardinament de les cobertes.

Exemples pel món :

Four Seasons Hotel Boston
Coberta ecològica de l'Estadi Omnilife
sostre verd nova york
La Casa por el tejado Barcelona

*Fuente : La Casa por el tejado Barcelona

Cas d’èxit a Barcelona

A Barcelona, ciutat densa i de clima mediterrani, és oportú considerar les cobertes d’edificis, terrats i patis de llums com un recurs actualment no explotat.

 • Un 67% de les cobertes dels edificis de Barcelona són terrats, és a dir, cobertes planes i generalment accessibles.
 • 20% de cobertes presenten característiques òptimes per a l’aprofitament de l’energia solar
 • Aquestes cobertes poden produir fins a 400000 Mwh/ any d’aigua calenta sanitària i/o electricitat (equivalent a 4 cops el consum de l’enllumenat públic de Barcelona)

En este sentido el Ayuntamiento impulsa diversas actuaciones para promover la mejora ambiental y social de las cubiertas verdes: facilitar ayudas económicas para la rehabilitación y la renaturalización de la cubierta, ofrecer al ciudadano documentación y soporte técnico, promover la revisión de las normativas actuales, promover medidas de financiación directa o indirecta, editar material didáctico sobre cubiertas y azoteas, y habilitar un mapa interactivo online con geolocalización de las cubiertas existentes, entre otras medidas.

*Fuente : Ajuntament de Barcelona

BENEFICIS MEDIAMBIENTALS
 • Redueix l’efecte d’illa d’escalfor urbana
 • Retenció i depuració de les aigües pluvials
 • Millora la qualitat de l’aire, reduïnt CO2 i els nivells de pols
 • Garanteix el manteniment de l’hàbitat natural i la biodiversitat
BENEFICIS ECONÒMICS
 • Augment de la vida útil de la coberta
 • Reducció dels costos energètics de l’edifici
 • Millora l’eficiència energètica
 • Reducció de sorolls
BENEFICIS SOCIALS
 • Introducció d’un element natural verd conta el formigó i el vidre
 • Desenvolupament d¡in nou inetrès per l’agricultura urbana
 • Millora de la qualitat de vida dels ciutadans
 • Creació de nou punts de trobada i espai verd útil

 

Funcionament, instal.lació i manteniment

A Clavisa ens afegim a totes aquelles iniciatives mediambientals que permetin oferir un futur millor a les properes generacions. Cultivem la capa vegetal, feta amb una cuidada selecció de cactus i plantes crasses, ideal per a resistir els canvis climàtics de fred/ calor, variades i colorides, així com econòmiques.

Les nostres plantes suculentes són les més adeuqades per a cobertes de tipus extensives, ja que requereixen un manteniment baix un cop consolidada la vegetació, necessiten poc rec, sustrat de minetal porós, espessors de només 10-25 cm, i són bastant lleugeres ( càrregues de 60-180daN/m2).

cultiu de mantes verds per a cobertes ecològiques

El nostre paper a Clavisa

És tot un orgull per nosaltres la confiança que un centenar d’empreses dipositen en nosaltres per fer més sostenibles els seus immobles.

Cultiu de cobertes ecologigas

A Clavisa comptem amb més de 1000m2 dedicats al cultiu de plantes crasses que vestiran tot tipus de superfícies.

Cultiu de cobertes verdes

Exemple del World Trade Center de Barcelona, Espanya.
S’ha realitzat l’espai central del pati interior.

World-Trade-Center-Barcelona-clavisa

Vol més informació?